Weg uit Nederland

 In Rotterdam

M

et ingang van 1 juli 2015 is het Rotterdamse grondgebied van de Soevereine staat Paraduin geen deel meer van Nederland. Dit besluit is genomen volgens internationaal recht.

Zorgplicht verzaakt
Als een staat

  • geen mogelijkheid biedt om in het levensonderhoud te voorzien;
  • geen bescherming biedt;
  • geen medische of humanitaire bijstand verleent;
  • geen toegang geeft tot een onpartijdige rechtspraak,

dan verzaakt deze haar zorgplicht volledig. Burgers hebben in dat geval het recht zich, met hun land, van het gezag van de staat te bevrijden. Van dit recht is thans gebruikgemaakt.

Enclave
Sinds 1 april 2015 was het gebied weliswaar geclaimd door Paraduin, maar lag het nog binnen Nederland. Vanaf nu behoort het kadastraal niet langer tot Nederland, maar is het een enclave.

Recommended Posts
Contact Us

Laat ons weten wat u vindt ...

Not readable? Change text. captcha txt