Een eerlijke verdeling van welvaart

 In Recht

H

et eerste artikel van de Constitutie van Paraduin luidt:

Burgers van Paraduin hebben recht op een eerlijke behandeling.

Een belangrijke implicatie van dit principe is de volgende.

Burgers van Paraduin hebben recht op een eerlijke verdeling van welvaart

De huidige verdeling van welvaart op Aarde, waarbij een kleine groep mensen evenveel bezit als de helft van de wereldbevolking, is oneerlijk. Paraduin wil hierin verandering brengen, en doet dat onder meer als volgt:

  • in Paraduin is alleen de centrale bank bevoegd om geld te scheppen;
  • burgers van Paraduin hebben recht op een basisinkomen;
  • Paraduin staat achter de Occupy-beweging en zal deze naar vermogen ondersteunen.
Recent Posts
Contact Us

Laat ons weten wat u vindt ...

Not readable? Change text. captcha txt