Vijf jaar Paraduin

 In Geschiedenis

O

p 1 april 2020 bestond het prinsdom Paraduin 5 jaar. In deze periode heeft de micronatie vooral culturele activiteiten verricht. Hoogtepunten waren onder meer de voltooiing van de roman Bellerophon, de première van de film The Russian Bride en de aanmerking van Wikisage als digitaal erfgoed.

Prins Ogidius bezocht naast buurland Nederland tevens Portugal en de Verenigde Staten.

Stabiliteit

De politieke situatie in Paraduin, dat als motto heeft ‘vrijheid in solidariteit’, is stabiel. In het begin van het bestaan aasden diverse micronaties op het buitengebied Siga, gelegen aan de Donau. Recent zijn er evenwel geen nieuwe pogingen gedaan om de uiterwaard te bezetten of te annexeren.

Festiviteiten

Vanwege de corona-crisis is de voorgenomen viering van het eerste jubileum vooralsnog verplaatst naar het najaar. Weliswaar heeft het virus Paraduin niet aangedaan, maar de omliggende streken zijn wel getroffen.

Recent Posts
Contact Us

Laat ons weten wat u vindt ...

Not readable? Change text. captcha txt